Renovering och uppdatering elsystemet på varvet

Då det i sommar planeras en omfattande renovering och uppdatering av elsystemet på varvet med bla nya kraftmatningar,uttagscentraler, jordfelsbrytare, nya belysningsstolpar, nya uttag och ny belysning i skjulen m.m. Så ska all belysning eller annan ändring i elsystemet som medlemmar själva monterat tas bort. Det åligger den båtägare att vid sin plats montera bort belysning, kablar etc oavsett om man monterat det eller ej. Och sedan deponera materialet på godkänd returpunkt/återvinningscentral (Björshult).

Belysning som har rätt kapslingsklass, minst IP 44 kan återanvändas och återmonteras under hösten. Materialet måste även vara halogenfritt.

                                                                                                                         Varvsförvaltaren