Resultat pokalseglingen 29/8

Stefan Hultgren leder pokalseglingarna som genomförs på Mellanfjärden den 29/8 och 5/9. Fler deltagare önskas till nästa onsdag. Seglingarna den 5/9 kommer att avslutas med en After-Sail på Oliver Tvist.

Pokalsegling 2012 LYS race 1 + 2

Pokalsegling 29 Aug

Pokalsegling 29 augusti