Seglingssnack vintern 2013-2014

Välkommen till seglingsträffar under vintern 2013-2014

Träffarna är för alla seglingsintresserade även ni som inte tidigare har kappseglat men vill lära Er!

Alltså alla är hjärtligt välkomna och vi planerar att diskutera segling runt nedan givna ämnen:

Onsdag 2013-11-20: 
Start, första kryssen, första rundningen (bankappsegling)
Taktik innan start, placering på linjen. Taktik i förhållande till första benet. Skillnad mellan bankappsegling och distanssegling (typ Arkö runt) Taktik vid olika båtar på linjen, stor-liten, långsam-snabb. Start vid distansseglingar, taktik i förhållande till andra båtar och vindriktning. Olika vindförhållanden t.ex Arkö runt. Taktik på första benet. Regler vid start. Förberedelser innan start.
Rollfördelning ombord. Vem ansvarar för tiden etc.

Onsdag 2013-12-11:
Taktik på kryss. Segla högt och sakta eller lågt och fort.
Gå bakom eller slå vid möte. När är man på layline?
Taktik på läns. Rakt på eller skära, närma sig märke.
Taktik på halvvind.
Rundning, taktik och teknik vid kryssrundning och länsrundning.
Rundning av fasta märken.
Regler på kryss, läns, rundningar, möte kryss-läns, grund/hinder.

Onsdag 2014-01-15:
Båtfart. Segeltrim på kryss, läns, halvvind.
Rigg, hur ska riggen trimmas, olika riggtyper.

Onsdag 2014-02-12:
Kappseglingsregler. Hur hävdar man sin rätt, hur protesterar man, hur går en protestförhandling till. Hur gäller försäkringen vid ev. skador. Återkoppling från fall vi varit med om, berätta gärna när man har haft rätt eller fel. Hur man gjort olika bedömningar på banan, var det rätt eller fel.

Onsdag 2014-03-12:
Sammanfattning av vinterns träffar. Har vi missat något, känner vi oss redo att kappsegla i sommar?

Onsdag 2014-04-09:
Att arrangera kappsegling, organisation, funktionärer.
Vad behövs på land, hur blir regattamiddagen lyckad.
I startbåten, vilka funktioner behövs. Hur bedömer man tjuvstart etc.
Vilka seglingar ska vi segla i sommar. Hur får vi så många som möjligt att följa med, gemensamma tillfartsseglingar. Vem behöver gastar, vem vill gasta. Är det någon som vill ha hjälp med segeltrim etc.

 

Kom och dela med dig av dina erfarenheter och ta del av andras, ta en kopp kaffe och ”seglingssnacka” in sommaren. Träffarna är kl 19.00 i Nyköpings Segelsällskaps nya Servicehus på varvsområdet i Spelhagen.

Ring till någon enligt nedan eller maila (sekr@nyss.nu) och anmäl ditt deltagande så vi kan beräkna ungefärligt fikabröd (annars går det bra att bara dyka upp).

VÄLKOMNA TILL SEGLINGSSNACK 2013-2014!

Magnus Gustafsson 0722-504029, Per Sandberg 076-8958339,
Gunnar Rehn 0708-291595