Skärgårdskryssarpokalen 100 ÅR

Skärgårdskryssarepokalen får anses vara ett av Sveriges mest förnämsta kappseglingspriser. Det har alltid varit och är fortfarande en stor heder och ära för det sällskap och den seglare som lyckas få en inteckning i pokalen. Kryssarepokalen instiftades 1911 för klassen SK 30, men sedan 1933 seglar A22:orna om priset. Den anses idag vara Sveriges äldsta fortlevande kappseglingspris. 

Läs mer på www.wss.nu/xpokalen100ar2011.pdf