Skärpt promillegräns på sjön

Stockholm/TT

Lagen för sjöfylleri skärps. Från 1 juni kan den som har över 0,2 promille alkohol i blodet dömas för sjöfylleri, enligt ett beslut i riksdagen.

Den som kan straffas är i första hand den som kör en båt som är minst tio meter lång eller har en motor som gör att båten kan köras i minst 15 knop.

För grovt sjöfylleri kan den dömas som har över 1,0 promille alkohol i blodet.

Lagändringarna innebär också att polisen och kustbevakningen kan ta rutinmässiga utandningsprov på personer som omfattas av lagen, det vill säga personer som antingen kör en båt eller har en uppgift på båten som är av ”väsentlig” betydelse för säkerheten till sjöss.