SM 2013: Rival 22 och A22

Nu finns inbjudan till SM för Rival 22 och A22 på Broken 2013 samt öppen kappsegling för övriga skärgårdskryssare att läsa under tävlingar.

Se vidare: https://www.nyss.nu/sm-2013/
Anmäl dig här: https://www.nyss.nu/sm-2013/anmalan/
Se vem som anmält sig här: https://www.nyss.nu/sm-2013/deltagare/