Sörmlands Seglarförbund

För närvarande pågår det en hel del aktiviteter inom Sörmlands
seglarförbund.

Lördagen den 16 april hölls ett möte med kringliggande distrikt i Västerås
för att dra upp riktlinjerna inför en framtida sammanslagning av distrikten.
På årsmötet beslöts att erbjuda klubbarna i distriktet en möjlighet att
ansöka om pengar till verksamhetsstöd för att stimulera ungdomsverk-
samheten. Totalt ligger det 60 000:- i potten, vilka kommer att
fördelas bland de klubbar som har inkommit med ansökan.