Sommarparkering

Sommarparkering
I år erbjuds parkering på varvsområdet från 11/6 till 19/9. Om ni vill nyttja parkeringen så sätt in 200 kr på bankgiro 753-5305, ange namn, medlemsnummer och parkering så får ni tillträde med eran tagg till körgrinden.

Varvsförvaltaren