SSF Nyhetsbrev – Oktober 2012

Svenska Seglarförbundets Nyhetsbrev

En förenklad möjlighet för SSF att snabbt få samlad information om det senaste som berör klubben – det är tanken med ”Nyhetsbrev – Klubb”. Klubbar med personer som är rollbesatta som ordförande, sekreterare, kassör, ansvariga för IdrottOnline eller IndTA får Nyhetsbrevet. Utskicket skickas numera även till alla distrikt och klassförbund. Det går även för andra att beställa Nyhetsbrev – Klubb på hemsidan: http://www.svensksegling.se/

Här är en länk till Nyhetsbrev- Klubb, 6 oktober