Städning av servicehuset

Vi har nu fått en person som frivilligt ställer upp för att hålla servicehuset på varvet rent och snyggt. Det är Jörgen Karlsson som åtagit sig det arbetet och finns det någon ytterligare som vill hjälpa till så tar vi gärna emot en anmälan.

Vi hoppas, att alla medlemmar som nyttjar servicehuset kommer att lämna det rent och snyggt efter sig för att underlätta Jörgens arbete.