Tillförordnad varvsförvaltare

Torbjörn Karreskog kommer att från och med idag fram till årsmötet vara tillförordnad varvsförvaltare. 
tele nr finns på vår hemsida. mail till Torbjörn:
torbjorn.karreskog@gmail.com