Vakans för Varvsförvaltaren

Leif Norrhäll har valt att lämna sitt uppdrag som varvsförvaltare med omedelbar verkan. Orsaken är att han och övriga styrelsen har olika uppfattning på hur vi följer upp årsmötesbeslutet för ett ev. nytt uppdragningssystem. Styrelsen arbetar med att hitta ersättare så fort som möjligt.