Varning för Senecta…

… före detta Sensum Lås och Larm

Senecta har levererat lås till både servicehus och grindar i Spelhagen. Tyvärr har man inte stått för överenskommet pris, vilket man dessutom vägrar att rätta till.

Styrelsen uppmanar er därför till försiktighet och rekommenderar alla att välja annan leverantör där så är möjligt.