Varvsförvaltaren informerar

Bokningslistorna samt inomhusplaceringarna finns nu i klubbhuset.
Upptagningstider samt annan viktig information om pallning, etc. finns även här.

Vi uppmanar alla att se över sitt pallningsmaterial/vaggor/stöttor samt att ta bort skräp som inte togs bort i våras (vi har tyvärr haft, vad vi känner till, en stöld av stöttor under säsongen).

Vid avmastning, tänk på att den vänstra delen av mastskjulet är till för kortare master och den högra för längre master.

  • Masterna ska vara fria från all utrustning, vant och andra delar som tar plats i mastskjulet.
  • Placera masten så att den inte tar mer utrymme än nödvändigt – mastskjulet är trångt och det är många master som ska få rum.

De som har vagga, vagn, täckutrustning eller annan pallutrustning på varvet och som inte ska förvara båten där i vinter måste omgående ta bort utrustningen. Endast utrustning som efter överenskommelse med varvsförvaltaren godkänts får vara kvar, då tydligt märkt och placerad på anvisad plats.

Utrustning som inte är märkt eller tillhör någon som inte ska vara kvar kommer att flyttas, överlåtas till någon annan eller skrotas.

OBS! Glöm inte städdagen på varvet den 26/10 med start kl. 09:00