Viktig information angående regler kring användande av spolplattan

Här kan du hitta mer information