Viktig information från varvsförvaltaren

Håkan Jonsson efterfrågar vilka som har nycklar till grinden, containern och till garaget där slamkryparen står. Var vänlig och kontakta Håkan på
tele nr 070-54 39 989 eller e-mail varvet@nyss.nu och tala om vilka nycklar ni innehar.