Viktig information om nya rampen och sjösättningstider!

Den sena våren och med det isläget som vi har idag så kommer vi att stryka den första sjösättningsdagen den 9/4 (berörd är informerad).

Ramparbetet är i full gång och under nästa vecka så planeras den första provsjösättningen om isläget tillåter.

Det har även dykt upp merarbete då bojstenarna för mastkranen var felplacerade med hänsyn till den nya rampen, vi kommer att lägga ut bojstenarna igen när isläget är förbättrat så mastkranen blir säkrad.

 

Med vänlig hälsning

Varvsförvaltaren