SM 2013: Rival 22 och A22

Inbjudan till SM För Rival 22 och A22 Broken 2013 samt öppen kappsegling för övriga skärgårdskryssare.

Tävling: Svenskt Mästerskap för Rival 22 och A22 samt kappsegling om Skärgårdskryssarpokalen, samt öppen kappsegling för alla övriga skärgårdskryssare.

Datum: 2013-06-26—2013-06-30
Arrangör: Nyköpings Segelsällskap

Resultat    Bilder av Tommi Rotonen   Bilder av Lasse Lindqvist (Facebook)


Inbjudan(PDF) | Information(PDF) | Anmälda | Kommentarer

1. Regler

1.1 Tävlingen genomförs i överensstämmelse med reglerna så som de är definierade i Kappseglingsreglerna (KSR) och med Appendix S.

1.3 Tävlande ska följa SSF:s licensbestämmelser för reklam.

1.5 Tävlande ska ha på sig personlig flytutrustning när båten har lämnat land, utom vid kortvarigt byte eller justering av kläder eller personlig utrustning. Våtdräkter och torrdräkter är inte personlig flytutrustning. Detta ändrar KSR 40. En båt som bryter mot den här regeln kan varnas eller straffas på det sätt som protestkommittén finner lämpligt.

1.6 Tävlande i den öppna kappseglingen för skärgårdskryssare seglar med handikapptal enligt Skärgårdskryssarförbundets senaste matrikel.

2. Villkor för att delta

2.1 För att ha rätt att delta i RF:s mästerskapstävlingar skall varje tävlande uppfylla kraven i ISAF Regulation 19.

För att erhålla titeln Svensk Mästare (SM) skall man vara svensk medborgare eller varit bosatt i Sverige minst sex månader de senaste tolv månaderna före tävlingen startar. Vid mästerskapstävling med flera personer i besättningen skall en majoritet av besättningen (fler än 50 %) uppfylla kraven avseende titeln Svensk Mästare. Om så är fallet erhåller hela besättningen titeln Svensk Mästare. Om tävlingen vinns av någon som inte uppfyller de kraven, går titeln till den närmast placerade som uppfyller kraven.

För den öppna kappseglingen gäller att den person ombord som har ansvaret ska vara medlem av en klubb som är ansluten till sin nationella myndighet.

2.2 Varje deltagande båt ska vara ansvarsförsäkrad.

2.3 Tävlande deltar i regattan helt på egen risk. Se KSR 4, Besluta att kappsegla.

Den arrangerande myndigheten accepterar inget ansvar för sak- eller personskador som någon råkat ut för i samband med eller före, under eller efter tävlingen.

3. Anmälan

3.1 Anmälan för SM klasser  ska göras senast 2013-05-27  till Nyköpings Segelsällskap. Anmälan för övriga Skärgårdskryssare kan göras senast 2013-06-10.

3.2 Anmälan ska innehålla uppgifter om:

– Klass: A22, Rival 22 eller öppen.
– Segelnummer
– Anmälare (ägare eller rorsman)
– Anmälarens  adress, telefonnummer, e-mail adress och klubbtillhörighet inkl. förkortning.
– Namn på besättningsmedlemmarna, samt om båten ska delta i mästerskapstävling även deras klubbtillhörighet.

3.3 Anmälningsavgiften är 1600kr för SM-klasser (Rival 22 och A22) samt 600kr för övriga skärgårdskryssare. Avgiften betalas på bankgiro 753-5305 Nyköpings Segelsällskap i samband med anmälan. Avgiften skall vara insatt på kontot senast 2013-05-27 för SM klasser och senast 2013-06-10 för övriga skärgårdskryssare. På inbetalningen skall det anges båtklass, segelnummer samt namn. (exempelvis: A22, 349, Kalle Kuling) Vid försenad betalning tillkommer en avgift på 500 kronor för SM klasser och 200kr för övriga skärgårdskryssare.

4. Registrering och besiktningskontroll

4.1 Registrering ska göras på tävlingsexpeditionen senast 2013-06-26 kl. 14.00 för SM klasser 2013-06-27 kl. 14.00 för övriga skärgårdskryssare.

4.2 Mätbrev ska visas upp innan en båt kappseglar i mästerskapsklasserna.

4.3 Stickprovskontroller av att båtarna överensstämmer med reglerna kan göras under tävlingen.

5. Seglingsföreskrifter 

5.1 Seglingsföreskrifterna lämnas ut i samband med registreringen.

6. Tidsprogram

6.1

Onsdag 26 juni kl 09:00-14:00  Anmälan och registrering
kl 09:00-15:00  Mätning och säkerhetskontroll
ca kl 15:30 Första start Tune up race (SM klasser)
ca kl 20:00 Invigning/grillpub
Torsdag 27 juni 06:30-08:30 Frukost serveras
kl 10:30 Första start, 3 seglingar planeras för mästerskapsklasserna
ca kl 15:00 Grillen/puben öppnar
ca kl 18:00  Spikprisutdelning
Fredag 28 juni 06:30-08:30 Frukost serveras
kl 10:30 Första start dag 2; 3 seglingar planeras för samtliga
ca kl 15:00 Grillen/puben öppnar
ca kl 18:00 Spikprisutdelning
Lördag 29 juni 06:30-08:30 Frukost serveras
kl 10:30 Första start dag 3; 2 seglingar planeras för SM klasser
c:a kl. 10.45 Start för skärgårdssegling skärgårdskryssare
ca kl 15:00  Grillen/puben öppnar
kl 18:30  Prisutdelning 
kl 19:30  Regattamiddag med livemusik
Söndag 30 juni Reservdag om färre än 3 seglingar genomförts

6.2 Åtta kappseglingar är planerade för SM klasser, tre bankappseglingar och en skärgårdssegling för övriga skärgårdskryssare.

8. Kappseglingsområde

8.1 Kappseglingarna på bana genomförs på ett banområde på Örsbaken mellan Oxelösund och Broken

Tävlingsområde

8.2 Skärgårdskryssare seglar även en distansbana i Nyköpings-Oxelösunds skärgård.

9. Banan

9.1 Banan är en kryss-läns-bana första och sista dagen, samt en trapetsbana den andra dagen, med skärgårdskryssarna i en ytterloop.

9.2 Skärgårdskryssare seglar även en distansbana i Nyköpings-Oxelösunds skärgård, banans sträckning justeras beroende på vädret och meddelas samma dags morgon.

11. Poängberäkning

11.1 Lågpoängsystemet i KSR appendix A gäller med den avvikelsen att vid tre eller färre kappseglingar räknas samtliga.

11.2 Minst 3 kappseglingar ska genomföras för att tävlingen ska räknas som svenskt mästerskap.

12. Priser

12.1 Mästerskapsplaketter enligt SSF:S tävlingsreglemente.

Övrigt

Se separat Bilaga ”Bilaga till Inbjudan SM samt öppen skärgårdssegling för skärgårdskryssare Broken 2013 Nyköpings Segelsällskap” (PDF)

Kontaktpersoner

Eskaderchef NySS/projektledare SM
Anders Román: 073-222 23 44

Sekr. NySS/projektledare SM
Per Sandberg: 0768-95 83 39

Ordf. NySS
Karl-Inge Forslund: 070-672 10 95

Nyköpings Segelsällskap hälsar alla hjärtligt välkomna till regattan

SPONSORER

GULD

Miltronic

ICA Kronhallen

SILVER

BN-Isol

HAGA R.O.T.

NCC

PEAB

Projektstyrning MLAB

Ramirent

BRONS

Fritz Bygg och Montage

infobric

Nyvest

Knut W Repslageri