Våra Zoom8 och Laserseglare

Här följer en presentation av vår duktiga Zoom8 och Laserseglare i NySS!

Namn: Sanna Redius
Födelseår:
2001
Seglar:
 Zoom8
Namn: Adam Backrud
Födelseår:
2000
Seglar:
Zoom8
Namn: Josefin Enockson
Födelseår:
2000
Seglar:
 Zoom8
Namn: Klara Enockson
Födelseår:
 1998
Seglar:
 Laser
Namn: Gustaf Jobenius
Födelseår: 2001
Seglar:
Laser
Namn: Tove Larsson
Födelseår:
 1998
Seglar:
Laser
Namn: Alva Hiller
Födelseår:
2001
Seglar:
Laser
Tränare Namn: Anton Hyllander
Födelseår:
 
Seglar:
Laser