Varvet

Nyköpings Segelsällskap bedriver varvsverksamhet för sina medlemmar vid den egna varvsanläggningen i Spelhagen ca. 2 km från centrum.

Viktig information om nya spolplattan

Skötselinstruktion spolplatta

På det inhägnade varvsområdet kan medlemmarna vinterförvara sina båtar på uteplatser eller i hall.
I vissa fall kan båtar stå kvar över sommaren

Upptagning och Sjösättning görs med klubbens egen Slamkrypare (9 ton). Mastkran finns på området liksom sommarvatten och el.

Till höstens upptagningstider

Kontaktperson
Varvsförvaltare: Richard Heuberger varvsförvaltare.
tele nr 0702-717001. mail till Richard:
varvet@nyss.nu

Gamla slipen grävs upp för att göra plats för den nya i betong