Fakta varvet

Sällskapet disponerar marken i Spelhagen med tomträtt.

På varvet vinterförvaras 270 båtar varav 120 i hallar.

På området finns mastkran för lyft upp till 150 kg.

Upptagning och sjösättning sker med slamkrypare. (Max 9000 kg i bästa fall, skrovform avgör, fråga alltid först.)