Historik

Att gemensamt ordna med slip och uppläggningsplats har länge varit en tung uppgift för sällskapet.

Vårt första varv låg vid Gamla svängbron och togs i bruk 1918. Anläggningen blev ganska snart för trång och man ansökte om ny mark hos myndigheterna 1927.

Sällskapet blev tilldelad mark på ett arrendekontrakt där restaurangskolan ligger idag och 1928 togs det nya området i bruk. På området uppfördes flera båthallar och en amatörbyggarverkstad där medlemmarna kunde förverkliga sina drömmar. På varvsområdet fanns en travers för motorlyft och en mastkran.

1937 förvarades 173 båtar på området, 114 av dem fans i hallarna.

I början av 1950-talet behövde ANA mera mark och NSS fick, för att skydda sina intressen, få arrendekontraktet inskrivet i fastighetsboken. I och med detta blev det ett tillfälligt stopp för ANAs utbyggnad tills dess staden och sällskapet gjort en överenskommelse om ett nytt arrende. I överenskommelsen ingick att staden skulle bekosta den första båthallen.

Arbetet med det nya området, som är det område vi är på idag, påbörjades 1954. 1955 uppfördes den första hallen och sedan uppfördes en hall per år fram till 1963 av sällskapets medlemmar.

Fram tills 1973 skedde all sjösättning och upptagning via räls. Det fans två slipspår på området och från dessa lade man ut räls fram till varje båtuppställning. Att flytta båtarna från vagn till bockar och stöttor skedde med hjälp av Lunor (hävstänger) och i vissa fall domkrafter. En vanlig order på varvet vår och höst var ”häng hårdare”!

1973 inköptes en hydrualvagn som tillverkades efter ett koncept som tagits fram av Nynäshamnsseglarna.

1988 ersattes hydrualvagnen av slamkryparen. Trots att vi på 15 år aldrig tappat någon båt med den ansågs den osäker. (I Nynäshamn funkar den än)