Nycklar till varvet

Tidigare kunde medlemmar köpa en nyckel till gånggrindarna, men nu har vi bytt till ett nytt system där man får en personlig ”tagg” istället.

Medlemmar kan använda taggen för att komma in i servicehuset och genom grindarna. Taggen kostar 270 kr. Den erhålls genom att sätta in 270 kronor på bankgiro 753-5305. Ange ert medlemsnummer och ‘Tagg’ så sänder vi ut den per post.

För att öppna kör grindar får man kontakta någon funktionär på varvet. Båtar kan bara ställas in eller hämtas på ordinarie sjösättningsdagar eller efter överenskommelse med funktionär.

Det finns alltså ingen nyckel på Statoil längre, för all ut och in passage med bil ska varvet kontaktas.