Uppställning på land

RJ uppställdDet är i stort sett valfritt hur varje båtägare väljer att stötta sin båt på land.

Slamkryparen kan ställa av i vagga som har en maxbredd av 220 cm, på traditionella bockar med kölpallning eller med kölpallning och sidostöd typ seagripp-stöttor. Motorbåtar min höjd fören 60cm.
Varje båtägare har fullt ansvar för att båten är säkert stöttad för vintern. I de fall där våra slipfogdar anser att stöttningen är undermålig ställs inte båten av utan sjösätts igen.

Att båten ställts av på land innebär inte att varvet godkänt stöttningen, det är fortfarande båtägarens ansvar.
Täckningen på båtar som ligger utomhus får inte vara fäst i bockar, stöttor eller båt.

Några goda råd :

– Titta till din båt på vintern och kolla stöttor och ev. täckning.
– Ha ditt telefonnr uppsatt så att dina båtgrannar kan nå dig om det behövs.
– Kosta på dig en bra stege till båten.
– Se till att din egen brandskyddsutrustning finns tillgänglig.
– Använd skyddsutrusning som andningsskydd, hörselskydd och skyddsglasögon.
– Märk dina verktyg och kablar på något sätt.