VARVSAVGIFTER


Våra avgifter tål att jämföras!


  • Båtuppläggningsplats i hall 187 kr/m²*)
  • Båtuppläggningsplats ute 157 kr/m²*)
  • Båtupptagning och sjösättning utanför varvet 1700 kr
  • Båtupptagning för egen transport utanför varvsområdet 1150kr
  • Registeravgift 300 kr
  • Slipupptagning för tvätt mm 600 kr
  • Sommaravgift 50% av ordinarie avgift år 1, år 2 75% och år 3 100%
  • Sliptagning för tvätt inför kappsegling 300 kr


*) löa x bredd. I löa ingår allt som inte monteras bort så som peke, badbrygga eller drev.)PRISEXEMPEL


En båt som är 8 meter lång och 2,2 meter bred kostar för plats utomhus följande:


8 x 2,2 m = 17,6


157 kr x 17,6 m2 = 2.763 kr 

Hello world