VARVSAVGIFTER


Våra avgifter tål att jämföras!


- Inneplatser: 207kr/kvm
- Uteplatser : 173kr/kvm
- Extra upptagning: 600kr.
- Upptagning för tvätt inför kappsegling 300kr
- Upptagning för egen transport utanför varvsområdet. 1.150kr
- Upptagning och sjösättning inkl trpt utanför varvsområdet: 1.700kr
- Registeravgift: 300kr.
- Sommaravgift: 50% av kvm-priset år 1, 75% år 2 och 100% därefter.
- Mast och vagga förvaring: 300kr (för båtar som inte ligger på varvet


*) löa x bredd. I löa ingår allt som inte monteras bort så som peke, badbrygga eller drev.)PRISEXEMPEL


En båt som är 8 meter lång och 2,2 meter bred kostar för plats utomhus följande:


8 x 2,2 m = 17,6 m2


173 kr x 17,6 m2 = 3 045 kr ÖVRIGA AVGIFTER


- Taggar: 270kr/st (registreras på medlemsnr)
- Sommarparkering: 200kr/år (tagg erfordras)
- Servicehuset: 1.500kr/gång ( medlemskap o egen närvaro erfordras)


VIMPEL

Vimplar: 220kr. Finns hos Brunelius Färg, Ö:a hamnsidan och hos klubbvakten på Broken

Hello world